Refine your search

Danh sách 10 tài liệu được ghi mượn nhiều nhất trong những tháng gần đây.
Nhan đề Item type Ghi mượn  
Soi cổ tử cung và điều trị tổn thương tiền ung thư cổ tử cung :

- Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Hà Nội : 2009 - 117 tr. ;

Kiểu tài liệu Sách - Chuyên khảo Ghi mượn: 9 Đặt mượn
Sản phụ khoa:

- Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh : 2021 - 262 Tr.

Kiểu tài liệu Sách - Chuyên khảo Ghi mượn: 3 Đặt mượn