Hội thảo giải pháp quản trị thư viện hiện đại

Sáng ngày 02/12/2014, Thư viện Tạ Quang Bửu đãkết hợp với Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L và công ty SamSung tổ chức hội thảo "Giải pháp quản trị thư viện hiện đại" với mong muốn đưa đến các nhìn nhận, đánh giá về các giải pháp phần mềm quản lý thư viện hiện đại trong và ngoài nước đang phổ biến trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Xem thêm

May

26

Tập huấn Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục

Khóa tập huấn: “Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục”

Xem thêm

Mar

17

Tập huấn Phần mềm thư viện mã nguồn mở Koha và Dspace

Tập huấn "Phần mềm thư viện mã nguồn mở Koha và Dspace"

Xem thêm

Dec

01

Hội thảo giải pháp quản trị thư viện hiện đại

Hội thảo giải pháp quản trị thư viện hiện đại

Xem thêm

Nov

24

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và xây dựng dự án cung cấp quản lý thư viện trường phổ thông tại Việt Nam

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và xây dựng dự án cung cấp quản lý thư viện trường phổ thông tại Việt Nam

Xem thêm

Newbooks