Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng / Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

By: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Material type: materialTypeLabelArticlePublisher: Nam Định : Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, 2018 -Subject(s): -- Tạp chí | -- Khoa học Điều dưỡngDDC classification: 610.73 Summary: Năm 2020: Số 1 - Tập 03 *** SV120011. Số 02 - Tập 03 *** SV120012, 13, 14 --- Số 03 - Tập 03 *** SV120015, 16, 17 --- Năm 2019: Số 01 - Tập 02 *** SV120007. --- Số 03 - Tập 02 *** SV120009, 10 --- Năm 2018: Tập 1 - Số 1 ***SV120001------ Tập 1 - Số 2 ***SV120002 ----Tập 1 - Số 3 *** SV120003, 4 , 5 -----Tập 1 - Số 4 ***SV120006 -----
Giá sách ảo chứa tài liệu: Sách mới
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
610.73 KHĐD Available SV120003
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
610.73 KHĐD Available SV120004
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
610.73 KHĐD Available SV120005
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
610.73 KHĐD Available SV120006
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
KHĐD Available SV120007
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
KHĐD Available SV120009
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
KHĐD Available SV120010
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
KHĐD Available SV120011
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
KHĐD Available SV120001
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
KHĐD Available SV120002
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
610.73 KHĐD Available SV120012
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
610.73 KHĐD Available SV120013
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
610.73 KHĐD Available SV120014
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
610.73 KHĐD Available SV120015
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
610.73 KHĐD Available SV120016
Bài báo Bài báo Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Bài báo
610.73 KHĐD Checked out to Dung Dương Lan (V.0801.030071) 25/03/2021 SV120017
Tổng số đặt mượn: 0

Năm 2020: Số 1 - Tập 03 *** SV120011. Số 02 - Tập 03 *** SV120012, 13, 14 --- Số 03 - Tập 03 *** SV120015, 16, 17 ---

Năm 2019: Số 01 - Tập 02 *** SV120007. --- Số 03 - Tập 02 *** SV120009, 10 ---
Năm 2018: Tập 1 - Số 1 ***SV120001------ Tập 1 - Số 2 ***SV120002 ----Tập 1 - Số 3 *** SV120003, 4 , 5 -----Tập 1 - Số 4 ***SV120006 -----

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem chi tiết