Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Tạp chí Phụ sản (Journal of Obstetrics and gynecology) / Hội Phụ sản khoa & SĐCKH Việt Nam :

Contributor(s): Hội Phụ sản khoa & SĐCKH Việt Nam.
Material type: materialTypeLabelArticlePublisher: Thừa Thiên Huế : Trường Đại học Y Dược Huế, 2014Description: 30 cm.Subject(s): Phụ sảnDDC classification: 618.1 Summary: Năm 2019: Tập 16 (03), 05 ** SV100096, 97 --- Tập 16 (04),06 *** SV100106,107,108 ------ Tập 17 (02), 11 ***SV100109, 110, 111 ---- Năm 2018: Tập 16 (01), 05 ** SV100092, 93, 94 --- Tập 15 (04), 03 **SV100101, 102, 103 --- Tập 16 (02), 08 *** SV100104,105 --- Năm 2017: Tập 14 (04), 04 ** SV100085, 86, 87 --- Tập 15 (02), 05 ** SV100088, 89, 90, --- Tập 15 (01), 07 ** SV100098 --- Tập 15 (03), 09 ** SV100099, 100 --- Năm 2016: Tập 13 (04), 03**SV100008, 9, 80 --- Tập 14 (01), 05**SV100062, 63, 64 --- Tập 14 (02), 05**SV100075, 76, 77 Năm 2015: Tập 13 (01), 05**SV100033 --- Tập 13 (02), 05**SV100034, 35, 36, --- Tập 13 (02-Phụ bản), 05**SV100043, 44, 45 --- Tập 13 (03), 08**SV100042, 81 --- Tập 13 (04), 03 *** SV100083 Năm 2014: Tập 12 (01), 04**SV100010, 11, 12 --- Tập 12 (02), 05**SV100016, 17, 18 --- Tập 12(03), 07-2014**SV100019, 20, 21 --- Tập 12(04), 11-2014**SV100022, 23, 24 --- Tập 12(02-Phụ bản), 05-2014**SV100026 --- Tập 12(04-Phụ bản), 11-2014**SV100030, 31, 32 --- Năm 2013: Tập 11 (02), 05 ** SV100002, 3, 84 --- Tập 11 (03), 07-2013 ** SV100095 --- Tập 11 (04), 12 ** SV100004, 5, 6, 7 Năm 2012: 10(1).3-2012**SV100001 --- Năm 2011: Số 3, Tập 9 ** SV100057, 13 , 112, 113 --- Năm 2007: Số đặc biệt 3-4 ** SV100055 + 56 --- Năm 2005: Số 1-2, Tập 5, Tháng 6** SV100061 Năm 2004: Số 1-2, Tập 4 tháng 6**SV100046, 47,48, --- Năm 2003: Số 1-2, Tập 3 tháng 6**SV100050, 58 Năm 2002: Số 3, Tập 1 tháng 7 ** SV100051, 52, 53 --- Năm 2001: Số 1, Tháng 6**SV100054, 59 -- Số 2, Tháng 9** SV100060
Giá sách ảo chứa tài liệu: Sách mới
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)

Biểu ghi này có quá nhiều ĐKCB đính kèm (94). Xem toàn bộ thông tin ĐKCB.


Năm 2019: Tập 16 (03), 05 ** SV100096, 97 --- Tập 16 (04),06 *** SV100106,107,108 ------ Tập 17 (02), 11 ***SV100109, 110, 111 ----


Năm 2018: Tập 16 (01), 05 ** SV100092, 93, 94 --- Tập 15 (04), 03 **SV100101, 102, 103 --- Tập 16 (02), 08 *** SV100104,105 ---


Năm 2017: Tập 14 (04), 04 ** SV100085, 86, 87 --- Tập 15 (02), 05 ** SV100088, 89, 90, --- Tập 15 (01), 07 ** SV100098 --- Tập 15 (03), 09 ** SV100099, 100 ---


Năm 2016: Tập 13 (04), 03**SV100008, 9, 80 --- Tập 14 (01), 05**SV100062, 63, 64 --- Tập 14 (02), 05**SV100075, 76, 77


Năm 2015: Tập 13 (01), 05**SV100033 --- Tập 13 (02), 05**SV100034, 35, 36, --- Tập 13 (02-Phụ bản), 05**SV100043, 44, 45 --- Tập 13 (03), 08**SV100042, 81 --- Tập 13 (04), 03 *** SV100083


Năm 2014: Tập 12 (01), 04**SV100010, 11, 12 --- Tập 12 (02), 05**SV100016, 17, 18 --- Tập 12(03), 07-2014**SV100019, 20, 21 --- Tập 12(04), 11-2014**SV100022, 23, 24 --- Tập 12(02-Phụ bản), 05-2014**SV100026 --- Tập 12(04-Phụ bản), 11-2014**SV100030, 31, 32 ---


Năm 2013: Tập 11 (02), 05 ** SV100002, 3, 84 --- Tập 11 (03), 07-2013 ** SV100095 --- Tập 11 (04), 12 ** SV100004, 5, 6, 7

Năm 2012: 10(1).3-2012**SV100001 ---


Năm 2011: Số 3, Tập 9 ** SV100057, 13 , 112, 113 ---


Năm 2007: Số đặc biệt 3-4 ** SV100055 + 56 ---


Năm 2005: Số 1-2, Tập 5, Tháng 6** SV100061


Năm 2004: Số 1-2, Tập 4 tháng 6**SV100046, 47,48, ---


Năm 2003: Số 1-2, Tập 3 tháng 6**SV100050, 58


Năm 2002: Số 3, Tập 1 tháng 7 ** SV100051, 52, 53 ---


Năm 2001: Số 1, Tháng 6**SV100054, 59 -- Số 2, Tháng 9** SV100060

ẤN PHẨM ĐỊNH KỲ

Hiện tại có 1 kỳ ấn phẩm liên quan đến nhan đề này.

Tại thư viện: Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Ký hiệu phân loại: 618.1 TCPS

1 Quý / Số. Có từ 2013

ÂPĐK từ: 01/03/2013 tới: Hiện tại

1 Quý / Số. Có từ 2013

4 Kỳ ấn phẩm gần đây nhất:

Số Ngày xuấn bản Ngày nhận Trạng thái Ghi chú
No. 2 01/06/2014 01/06/2014 Đã về 5 bản
No. 1 01/03/2014 01/03/2014 Đã về 5 bản
No. 4 01/12/2013 21/06/2016 Đã về 5 bản
No. 3 01/09/2013 21/06/2016 Đã về

Hiển thị chi tiết

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem chi tiết