Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Tạp chí Nghiên cứu Y học (Journal of Medical Research) / Bộ Y tế - Trường Đại học Y Hà Nội

Contributor(s): Bộ Y tế - Trường Đại học Y Hà Nội.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: Hà Nội : Bộ Y tế - Trường Đại học Y Hà Nội, [1992-]Description: 30 cm.ISSN: 2354080x.Subject(s): Y học -- Nghiên cứuDDC classification: 610.72 Summary: Năm 2020: Số 125, Tập 1 - Tháng 3 *** SV500100, 101, 102 --- Số 126, Tập 2 - Tháng 5 *** SV500103, 104, 105 ------Tập 128 số 4 tháng 6 ***SV500106, 107, 108 -----Tập 129 số 5 tháng 7****SV500109, 110, 111 ----- Tập 130, số 6, tháng 9 ****SV500112, 113, 114 -------Tập 131, số 7, tháng 10 *****SV500115, 116, 117 ------- Tập 132, số 8, tháng 11 *****SV500118, 119, 120------- Năm 2019: Tập 117. Số 1 *** SV500087, 88, 89 -------Tập 119. Số 3***SV500090, 91, 92. ----- Tập 120. Số 4*** SV500093 ------- Tập 121. Số 5 ***SV500094, 95, 96 ------- Tập 122. Số 6 *** SV500097, 98, 99 Năm 2018: Tập 110. Số 1 *** SV500073 ----- Tập 112. Số 3 *** SV500074, 75, 76, 77 ----- Tập 113. Số 4 *** SV500081 ----- Tập 114. Số 5 *** SV500082, 83 ----- Tập 115, Số 6 *** SV500084, 85, 86 ---- Năm 2017: Tập 106. Số 1 *** SV500069 ----- Tập 107. Số 2 *** SV500070, 71, 72 ----- Tập 108. Số 3 *** SV500078, 79, 80 ----- Năm 2016: Tập 99. Số 1 **SV500057, 59, 60, 61 -- Tập 101. Số 3 *** SV500062, 63, 64 ---- Tập 100. Số 2 *** SV500065, 66, 67 ----- Tập 105. Số 7 *** SV500068 ----- Năm 2015: Tập 93. Số 1 **SV500047, 48, 54, 55 --- Tập 94. Số 2 **SV500058 --- Tập 98. Số 6 **SV500056 Năm 2014: Tập 86 .Số 1 **SV500026, 27, 28, 29, 30 --- Tập 87 .Số 2 **SV50031, 32, 33, 34, 35 --- Tập 88 .Số 3 **SV500036, 37, 38, 39, 47 --- Tập 89 .Số 4 **SV500041, 42, 43, 52, 53 --- Tập 92. Số 6**SV500044, 45, 46, 51 Năm 2013: Tập 81. Số 1 **SV500023 --- Tập 82. Số 2 **SV500024 --- Tập 84. Số 4 **SV500025 --- Năm 2012: Tập 80. Số 3 **SV500022 --- Tập 78. Số 1 **SV5000021 Năm 2011: Tập 72. Số 1 **SV500016 --- Tập 73. Số 2 **SV500017 --- Tập 74. Số 3 **SV500018 --- Tập 75. Số 4 **SV500019 --- Tập 76. Số 5 **SV500020 --- Năm 2009: Tập 60. Số 1 **SV500010 --- Tập 61. Số 2 **SV500011 --- Tập 62. Số 3 **SV500012 --- Tập 63. Số 4 **SV500013 --- Tập 64. Số 5 **SV500014 --- Tập 65. Số 6 **SV500015 Năm 2006: Tập 40. Số 1 **SV500006 --- Tập 41. Số 2 **SV500007 --- Tập 42. Số 3 **SV500008 --- Tập 43. Số 4 **SV500009 --- Năm 2005: Tập 36. Số 3 **SV500004 --- Tập 37. Số 4 **SV500005 Năm 2004: Tập 29. Số 3 **SV500001, 2 --- Phụ trương. Số 5 **SV500003 Năm 2002: Tập 17. Số 1 **SV500050 ---
Giá sách ảo chứa tài liệu: Sách mới
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)

Biểu ghi này có quá nhiều ĐKCB đính kèm (120). Xem toàn bộ thông tin ĐKCB.


Năm 2020: Số 125, Tập 1 - Tháng 3 *** SV500100, 101, 102 --- Số 126, Tập 2 - Tháng 5 *** SV500103, 104, 105 ------Tập 128 số 4 tháng 6 ***SV500106, 107, 108 -----Tập 129 số 5 tháng 7****SV500109, 110, 111 ----- Tập 130, số 6, tháng 9 ****SV500112, 113, 114 -------Tập 131, số 7, tháng 10 *****SV500115, 116, 117 ------- Tập 132, số 8, tháng 11 *****SV500118, 119, 120-------

Năm 2019: Tập 117. Số 1 *** SV500087, 88, 89 -------Tập 119. Số 3***SV500090, 91, 92. ----- Tập 120. Số 4*** SV500093 ------- Tập 121. Số 5 ***SV500094, 95, 96 ------- Tập 122. Số 6 *** SV500097, 98, 99

Năm 2018: Tập 110. Số 1 *** SV500073 ----- Tập 112. Số 3 *** SV500074, 75, 76, 77 ----- Tập 113. Số 4 *** SV500081 ----- Tập 114. Số 5 *** SV500082, 83 ----- Tập 115, Số 6 *** SV500084, 85, 86 ----

Năm 2017: Tập 106. Số 1 *** SV500069 ----- Tập 107. Số 2 *** SV500070, 71, 72 ----- Tập 108. Số 3 *** SV500078, 79, 80 -----

Năm 2016: Tập 99. Số 1 **SV500057, 59, 60, 61 -- Tập 101. Số 3 *** SV500062, 63, 64 ---- Tập 100. Số 2 *** SV500065, 66, 67 ----- Tập 105. Số 7 *** SV500068 -----

Năm 2015: Tập 93. Số 1 **SV500047, 48, 54, 55 --- Tập 94. Số 2 **SV500058 --- Tập 98. Số 6 **SV500056

Năm 2014: Tập 86 .Số 1 **SV500026, 27, 28, 29, 30 --- Tập 87 .Số 2 **SV50031, 32, 33, 34, 35 --- Tập 88 .Số 3 **SV500036, 37, 38, 39, 47 --- Tập 89 .Số 4 **SV500041, 42, 43, 52, 53 --- Tập 92. Số 6**SV500044, 45, 46, 51


Năm 2013: Tập 81. Số 1 **SV500023 --- Tập 82. Số 2 **SV500024 --- Tập 84. Số 4 **SV500025 ---


Năm 2012: Tập 80. Số 3 **SV500022 --- Tập 78. Số 1 **SV5000021


Năm 2011: Tập 72. Số 1 **SV500016 --- Tập 73. Số 2 **SV500017 --- Tập 74. Số 3 **SV500018 --- Tập 75. Số 4 **SV500019 --- Tập 76. Số 5 **SV500020 ---


Năm 2009: Tập 60. Số 1 **SV500010 --- Tập 61. Số 2 **SV500011 --- Tập 62. Số 3 **SV500012 --- Tập 63. Số 4 **SV500013 --- Tập 64. Số 5 **SV500014 --- Tập 65. Số 6 **SV500015

Năm 2006: Tập 40. Số 1 **SV500006 --- Tập 41. Số 2 **SV500007 --- Tập 42. Số 3 **SV500008 --- Tập 43. Số 4 **SV500009 ---


Năm 2005: Tập 36. Số 3 **SV500004 --- Tập 37. Số 4 **SV500005


Năm 2004: Tập 29. Số 3 **SV500001, 2 --- Phụ trương. Số 5 **SV500003

Năm 2002: Tập 17. Số 1 **SV500050 ---


Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem chi tiết