Thư viện Bệnh viện Phụ sản Trung ương

[Published date: 26/12/2019]

 

NỘI QUY THƯ VIỆN BỆNH  VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

 

1.   Đối tượng phục vụ của Thư viện Bệnh viện Phụ sản Trung ương là: Cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Học viên sau Đại học có danh sách xác nhận của đơn vị đào tạo; Sinh viên Đại học Y Hà Nội.

2.   Bạn đọc không thuộc nhóm đối tượng trên, khi đến Thư viện khai thác tài liệu phải có giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

3.   Bạn đọc chỉ được sử dụng máy tính để tra cứu tài liệu, các bài báo khoa học. Không được sử dụng máy tính vào các mục đích khác.

4.   Bạn đọc là cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Phụ sản TW được mượn tối đa là 03 cuốn sách. Thời hạn mượn tài liệu về nhà là 07 ngày ( kể cả ngày nghỉ ). Bạn đọc phải trả tài liệu cũ đã mượn, mới được tiếp tục mượn tài liệu khác. Tài liệu chỉ có một bản, sách tiếng nước ngoài, từ điển không được mượn về. 

5.   Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi Thư viện khi chưa được phép của cán bộ Thư viện. Bạn đọc không được chụp tài liệu bằng điện thoại, không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu, không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác.

6.   Khi vào Thư viện bạn đọc xuất trình thẻ nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Trung ương; thẻ học viên; thẻ sinh viên. Giữ gìn vệ sinh chung, giữ trật tự và không hút thuốc lá trong khu vực Thư viện. Tư trang cá nhân ( túi cặp, tài liệu….) để tại tủ gửi đồ. Bạn đọc có trách nhiệm tự bảo quản tài sản của mình.

7.   Bạn đọc cần nghiêm chỉnh chấp hành những quy định trên đây. Mọi vi phạm tùy theo mức độ sẽ chịu xử lý theo các hình thức kỷ luật do giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương quy định.

 

         Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Giám đốc

 

 

 

Trần Danh Cường