Thư viện Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tập huấn Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục

[Published date: 26/05/2015]

Khóa tập huấn: “Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục”.

Thời gian: 27/05/2015 đến 29/5/2015

Địa điểm: Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Ngân hàng - Số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội


Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Events

Newbooks