Thư viện Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tập huấn Phần mềm thư viện mã nguồn mở Koha và Dspace

[Published date: 17/03/2015]

Tập huấn "Phần mềm thư viện mã nguồn mở Koha và Dspace'

Thời gian: Từ ngày 18/03/2015 đến 20/03/2015

Địa điểm: Thư viện Khoa học tổng hợp TP. HCM

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây

Events

Newbooks