Newbooks

Events

May

26

Tập huấn Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục

Khóa tập huấn: “Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục”

Mar

17

Tập huấn Phần mềm thư viện mã nguồn mở Koha và Dspace

Tập huấn "Phần mềm thư viện mã nguồn mở Koha và Dspace"

Opening Hours

Morning Afternoon
7h30 - 11h30 13h30 - 16h30
Sat - Sunday: Library closed!