Sách mới

Sự kiện

May

27

Tập huấn Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục

Khóa tập huấn: “Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục”

Mar

18

Tập huấn Phần mềm thư viện mã nguồn mở Koha và Dspace

Tập huấn "Phần mềm thư viện mã nguồn mở Koha và Dspace"

Giờ mở cửa

Buổi sáng Buổi chiều
07h30 - 11h30 13h30 - 16h30
Thứ 7, CN: Thư viện nghỉ

Phát triển bởi D&L